Asynkronmotor

Fra Leksikon
Gå til: navigasjon, søk


Asynkronmotor (gr.) Nekt. a og synkronos – samtidig. Induksjonsmotor, den vanligste form for vekselstrømsmotor, og består av en fast del, statoren og en roterende del, rotoren. Ved 3-fasestrøm er rotoren utstyrt med kobberstaver som ligger parallelt med akselen. Disse stavene er i begge ender tilsluttet en kortsluttningsring. Når disse utsettes for det roterende feltet, vil det induseres strømmer i disse, som via sitt felt vil dreie rotoren opp mot en hastighet som tilsvarer det i statorens felt. Jo mindre belastning en har på motoren, jo mer vil rotoren nærme seg statorfeltets hastighet. A kan enten være kortslutningsmotor (får fullt tilslag med en gang), eller sleperingsmotor (sleperingene gjør det mulig og koble inn motstand helt fra starten, dvs. en gradvis økende hastighet).

Personlige verktøy
Navigasjon